Yontrakarn

ความรู้ทั่วไป => การบำรุงรักษาตามระยะชั่วโมงการทำงาน รถขุด KOMATSU PC200-7 => ข้อความที่เริ่มโดย: Yukiji ที่ ธันวาคม 28, 2010, 09:45:27 AMหัวข้อ: รถขุด: เช็คระดับน้ำมันในห้องไฟนัลไดรฟ์, เติมน้ำมัน
เริ่มหัวข้อโดย: Yukiji ที่ ธันวาคม 28, 2010, 09:45:27 AM
เช็คระดับน้ำมันในห้องไฟนัลไดฟ์, เติมน้ำมัน

คำเตือน
•  ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่นจะยังคงมีอุณหภูมิสูงหลังจากเพื่อดับเครื่องยนต์ และอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ควรรอจนอุณหภูมิลดลงจึงทำการบริการ
•  ถ้าหากยังคงมีแรงดันสะสมตกค้างอยู่ในระบบ น้ำมันหรือปลั๊กอาจกระเด็นออกมาได้ ให้ค่อยๆคลายปลั๊กอย่างช้าๆเพื่อระบายแรงดัน
•  อย่ายืนอยู่ตรงด้านหน้าของปลั๊กเมื่อจะทำการคลายปลั๊ก

•  เตรียมด้ามขันประแจบ๊อก
1.  จอดเครื่องจักรโดยให้เครื่องหมาย “TOP” อยู่ด้านบน และปลั๊ก P อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น
2.  ถอดปลั๊ก F โดยใช้ด้ามขันประแจบ๊อก ถ้าหากระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าแนวระดับของรู F ต้องทำการเติมน้ำมัน
3.  ถ้าหากระดับน้ำมันต่อเกินไป ให้ประกอบปลั๊ก F กลับคืนเดินหน้า-ถอยหลังเครื่องจักร 1 รอบ เพื่อให้ไฟนัลไดฟ์หมุน 1 รอบ จากนั้นทำการเช็คระดับน้ำมันตามหัวข้อ 2 อีกครั้ง
4.  ถ้าหากระดับน้ำมันต่ำเกินไป ให้เติมน้ำมันที่ช่อง F จนกระทั่งน้ำมันล้นออกทางช่องเติม F
5.  หลังจากเช็คระดับน้ำมันเสร็จแล้วให้ประกอบปลั๊ก F กลับคืน

หมายเหตุ
มีปลั๊ก F 2 ตัว เติมน้ำมันเข้าที่รูใดรูหนึ่ง ทำให้เติมน้ำมันได้ง่าย เพราะสามารถมองเห็นฟันเฟืองได้จากรูปที่เหลือ